<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 471/2019
ECLI:SI:VSLJ:2019:II.CP.471.2019

Evidenčna številka:VSL00028911
Datum odločbe:14.11.2019
Senat, sodnik posameznik:Zvone Strajnar
Področje:SODNE TAKSE
Institut:plačilo sodne takse - plačilo sodne takse kot procesna predpostavka - domneva umika pritožbe - ugovor zoper plačilni nalog

Jedro

Izpodbija odločitev, ki temelji na napačni dejanski ugotovitvi, da tožnika ugovora zoper plačilni nalog nista vložila, je preuranjena, saj rok za plačilo sodne takse še ni potekel.

.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep razveljavi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugotovilo, da je pritožba zoper sodbo, ki jo je izdalo 20. 3. 2018, opr. št. I P 332/2016, umaknjena, ker tožnika v odrejenem roku nista plačala sodne takse za pritožbo, niti niso bili podani pogoji za njeno oprostitev.

2. Tožnika sta proti takšni odločitvi vložila pravočasno pritožbo, s katero pritožbenemu sodišču predlagata, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje. Navajata, da je bil pooblaščenki vročen sklep o zavrženju predloga za oprostitev plačila sodne takse in hkrati nalog za plačilo sodne takse za pritožbo v znesku 4.215,00 EUR. Zoper plačilni nalog sta vložila ugovor, o katerem sodišče še ni odločilo. Odločitev o ugovoru in morebitni pritožbi zoper sklep o ugovoru, je predpostavka za nadaljnje postopanje sodišča v zvezi s plačilom sodne takse in posledicami njenega neplačila, zaradi česar je izpodbijana odločitev vsaj preuranjena, če ne tudi napačna. Menita, da imata pravico po pravnomočnosti sklepa o ugovoru vložiti še en predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, saj o prvotnem meritorno še ni bilo odločeno.

3. Toženka je v odgovoru na pritožbo predlagala njeno zavrženje podrejeno pa zavrnitev. Navaja, da tožnika ugovora sploh nista poslala oziroma ga nista poslala priporočeno na zadnji dan roka. Tudi če bi bila pritožba dopustna, pa ni utemeljena, saj sodna taksa ni bila odmerjena napačno. Meni, da gre še za eno zlorabo procesnih pravic tožeče stranke v tem postopku.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Pravna podlaga odločanja o pritožbi zoper izpodbijani sklep je v določilih 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), po katerem mora biti ob vložitvi pritožbe plačana sodna taksa, in sicer najkasneje v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse. Če v tem roku sodna taksa ni plačana in niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena.

6. Izpodbijani sklep temelji na dejanski ugotovitvi, da tožnika v 15-dnevnem roku, ki jima je bil odrejen s plačilnim nalogom za plačilo sodne takse z dne 13. 7. 2018, ki sta ga prejela 16. 7. 2018, takse za pritožbo nista plačala. Prvostopenjsko sodišče pa ni upoštevalo, da sta tožnika 23. 8. 2018 vložila ugovor zoper plačilni nalog, ki zadrži obveznost plačila sodne takse do odločitve o ugovoru. Da je tako, je ugotovilo tudi prvostopenjsko sodišče samo, ko je po vložitvi pritožbe tožnikov zoper izpodbijani sklep opravilo poizvedbe pri Pošti Slovenije1, ugotovilo, da sta tožnika vložila zoper omenjeni plačilni nalog pravočasen ugovor in o njem s sklepom I P 322/2016-110 z dne 10. 10. 2019 tudi odločilo. Če je tako, je treba pritrditi pritožbi tožnikov o preuranjenosti izpodbijane odločitve, ki temelji na napačni dejanski ugotovitvi, da tožnika ugovora zoper plačilni nalog nista vložila. To pa pomeni, da rok za plačilo sodne takse še ni potekel. Zaradi napačne uporabe določil 105.a člena ZPP je bilo treba pritožbi ugoditi in razveljaviti izpodbijani sklep (3. točka 365. člena ZPP).

-------------------------------
1 Iz sporočila Pošte Slovenije z dne 2. 10. 2019 izhaja, da je pošta od pooblaščenke tožnikov 23. 8. 2018 sprejelo priporočeno pismo, katerega vsebina je ugovor zoper omenjeni sodni nalog za plačilo sodne takse v tej zadevi.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 105a
Datum zadnje spremembe:
26.12.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMzOTAz