Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 685cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zMw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba IV Ips 115/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.01.2014postopek o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - organizirana akcija policistovPolicista, ki sta zaznala prekršek, nista izdala plačilnega naloga, v obravnavanem primeru pa tudi ne gre za organizirano akcijo policistov (enotno uradno dejanje, v katerem posameznega ravnanja policista ni mogoče ločevati od celote), zato niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga po 57. členu ZP-1.
VSL sklep III Ip 1891/2013Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek21.06.2013ugovor zoper plačilni nalog – odmera sodne takse – sodna taksa za pritožbo – taksa za postopek o posebnih pritožbah – sklep o umiku ugovora zoper sklep o izvršbi – avtomatizirana obdelava sklepaZa pritožbo zoper sklep, da se šteje ugovor zoper sklep o izvršbi za umaknjen, je določena taksna obveznost v višini 33,00 EUR, in sicer gre za takso za postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste.
Sodba IV Ips 101/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.09.2013plačilni nalog – ugovor - zahteva za sodno varstvo – možnost izjave o prekršku - odločanje sodišča - pravice obrambe - enako varstvo pravic - pravica do poštenega sojenja – pravice obdolženca - dokazni postopek - izvajanje dokazov v korist obdolženca - ustna obravnavaIzvedba dokaznega postopka, ob zagotovitvi vseh jamstev iz 6. člena EKČP oziroma 29. člena Ustave, je v postopku z zahtevo za sodno varstvo pogojena predvsem z naravo vprašanja, ki ga kršitelj obrazloženo izpostavlja v vloženi zahtevi za sodno varstvo. Ni ključno, ali kršitelj v zahtevi za sodno varstvo tudi izrecno zahteva opravo ustne obravnave oziroma predlaga svoje zaslišanje ali izvajanje dokazov. V primerih, ko je ustni postopek zaradi narave izpostavljenega vprašanja obvezen (zlasti, če so edina podlaga za kaznovanje storilca opažanja policistov, storilec pa izpodbija verodostojnost njihovih ugotovitev), je mogoče odločiti na podlagi podatkov spisa le, če se kršitelj pravici do ustne obravnave nedvoumno odpove.
VSL sklep III Ip 1014/2012Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek16.05.2012plačilo sodne takse – izterjava nadomestila preživnine – narava preživninske terjatve – ugovor zoper plačilni nalogV postopku za izterjavo nadomestila preživnine se taksa ne plača, saj ima nadomestilo preživnine naravo preživninske terjatve.
VSL sklep II Ip 177/2012Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek15.02.2012odlog izvršbe na predlog dolžnika – predlog za oprostitev plačila sodnih taks – ugovor zoper plačilni nalog – taksna obveznostKer je sodišče prve stopnje o oprostitvi plačila sodnih taks odločalo brez dolžnikovega predloga, je sodišče druge stopnje zaradi podane bistvene kršitve postopka pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo.Dolžnik ni uveljavljal utemeljenega ugovornega razloga, to je pravočasnega plačila sodne takse oziroma njene napačne odmere, zato je bil njegov ugovor zoper plačilni nalog utemeljeno zavrnjen.
Sodba IV Ips 124/2012Vrhovno sodiščeKazenski oddelek15.01.2013plačilni nalog – posebni primeri plačilnega naloga – meje preizkusa odločbe prekrškovnega organa - kršitev materialnih določb zakona – pravna opredelitev prekrška – nasilno in drzno vedenjeV 6. členu ZJRM-1 so v prvih treh odstavkih opisani različni prekrški, ki pomenijo nasilno in drzno vedenje. Vsi trije prekrški se po določbi četrtega odstavka 6. člena kaznujejo strožje (kvalificirana oblika prekrška), če so storjeni proti zakoncu ali zunajzakonskem partnerju ali partnerju v registrirani istospolni skupnosti, bivšemu zakoncu ali zunajzakonskem partnerju ali partnerju v registrirani istospolni skupnosti, krvnemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu, rejniku ali rejencu, skrbniku ali varovancu te osebe ali proti osebi, ki živi s storilcem v skupnem gospodinjstvu.
VSL sklep III Ip 1998/2012Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek23.05.2012predlog za oprostitev plačila sodne takse - plačilni nalog - oprostitev plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi - odločitev o predlogu za oprostitev plačila sodne takse - rok za plačilo takse za ugovor - pričetek teka roka za plačilo sodne takse po plačilnem nalogu - vročitev odločitve sodišča o predlogu za oprostitev - seznanitev o pogojih za oprostitev plačila takse - ugovor se šteje za umaknjenKer sodišče o dolžničinem predlogu za oprostitev plačila sodne takse za ugovor še ni odločilo, rok za plačilo sodne takse za ugovor, določen v plačilnem nalogu, še ni iztekel. Teči namreč začne šele prvi dan po vročitvi odločitve sodišča prve stopnje o prošnji za oprostitev plačila sodne takse, saj je dolžnica šele takrat seznanjena s pravilnostjo plačilnega naloga o obstoju taksne obveznosti oziroma s tem, da pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks niso podani.
Sodba IV Ips 12/2011Vrhovno sodiščeKazenski oddelek22.02.2011zahteva za varstvo zakonitosti – obseg preizkusa – opredelitev kršitev določb postopka o prekršku – posebni plačilni nalogV postopku o prekršku je zahtevo za varstvo zakonitosti mogoče vložiti le zaradi tistih procesnih kršitev, ki jih ZP-1 sam opredeljuje za kršitve (jih določa kot razlog za vložitev zahteve za sodno varstvo v hitrem postopku oziroma za pritožbo v rednem sodnem postopku).
Sodba IV Ips 137/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.09.2010kršitev materialnih določb zakona – obstoj prekrška – znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti – opis prekrška – kraj storitve – plačilni nalogOpredelitev kraja prekrška v plačilnem nalogu s podatki Uredbe o kategorizaciji državnih cest (na regionalni cesti 709, 8615, km 4), dodatno konkretizirana v opisu dejanskega stanja, ki je bil priloga zahtevi za sodno varstvo, zadostuje za konkretizacijo storitve prekrška.
Sodba IV Ips 117/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.09.2010razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo - pravice obrambe - enako varstvo pravic - pravica do poštenega postopka - možnost izjave o prekršku - kršitev materialnih določb zakona - obstoj prekrška - opis prekrška - plačilni nalog - opis dejanskega stanja - odgovornost samostojnega podjetnika posameznikaZa kršitev pravice do izjave gre takrat, ko je glede na okoliščine vsakega konkretnega primera očitno, da storilec nikoli v postopku ni bil seznanjen z očitanim prekrškom in relevantnimi okoliščinami in se zato o tem ni mogel izjaviti.
VSL sklep PRp 1139/2010Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške10.09.2010stroški postopka – sodna taksa – nastanek taksne obveznosti – postopek za plačilo sodne takse – nalog za plačilo sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – dovoljenost pritožbe zoper sklep o zavrženju ugovoraNiti ZP-1 niti ZST-1 ne urejata oziroma predpisujeta pritožbe oziroma zahteve za sodno varstvo zoper sklep, s katerim pristojni organ (sodišče ali prekrškovni organ) kot nedovoljen zavrže ugovor zavezanca za plačilo sodne takse, vložen zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.V odločitvah o prekršku prekrškovnih organov in sodišč se vedno odloči, da je storilec dolžan plačati sodno takso, višina sodne takse pa se glede na določbo 7. točke 2. odstavka 5. člena ZST-1 določi ob pravnomočnosti odločbe s posebnim plačilnim nalogom.
VSK sklep II Ip 200/2010Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek21.05.2010predlog za izvršbo na podlagi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov – Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov – izdaja potrdila o evropskem nalogu za izvršbo nespornih zahtevkov z uporabo standardnega obrazca – Uredba ES št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog – potrdilo o izvršljivostiV konkretnem primeru je namreč upnik vložil predlog za izvršbo na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21.4.2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov; torej na podlagi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov, ne pa na podlagi evropskega plačilnega naloga.
Sklep IV Ips 142/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek23.11.2010zahteva za varstvo zakonitosti – dovoljenost – odločba o prekršku – pisna odločba – plačilni nalog – sankcije za prekršek - opozoriloOpozorila ni mogoče šteti za odločbo o prekršku in na pravni položaj kršitelja ne vpliva, zato zahteva za varstvo zakonitosti zoper opozorilo ni dovoljena.
VSL sklep PRp 193/2010Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške18.02.2010nedovoljena pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – plačilni nalog za plačilo sodne takseStorilec nima pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je sodišče zavrnilo ali zavrglo njegov ugovor, ki ga je vložil zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.
Sodba IV Ips 162/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek19.10.2010hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - bistvena kršitev določb postopka - razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo - pravica do izjave - možnost izjave o prekrškuČe storilcu v postopku ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz druge alineje 62. člena ZP-1.
Sodba IV Ips 192/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.12.2010postopek pred prekrškovnim organom - plačilni nalog – možnost izjave o prekršku - hitri postopek - identiteta storilcaČe storilcu v postopku ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz druge alineje 62. člena ZP-1.
Sodba IV Ips 19/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek19.05.2009plačilni nalog - sestavine plačilnega naloga - plačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost javnega prometaPlačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost javnega prometa, mora poleg splošnih sestavin vsebovati število kazenskih točk, navedbo vrste voznika, kategorijo vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum izdaje vozniškega dovoljenja.
Sodba IV Ips 13/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.04.2009prepoved ponovnega sojenja o isti stvari - hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - sestavine plačilnega naloga - opis prekrškaZa ugotovitev, da gre v konkretni zadevi za odločanje o isti stvari, mora biti podana subjektivna in objektivna identiteta med prekrškoma - slednja je vezana na dejanje, za katero je bil kršitelju izdan plačilni nalog in kot je v njem opisano, ne pa na sam historični dogodek.
Sklep VII Ips 2/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.12.2009sodne takse – nedovoljena pritožba – pritožba, ki jo vloži stranka sama – postulacijska sposobnost – ugovor zoper plačilni nalog – obseg izpodbijanjaČe stranka sama vloži pritožbo in niti v postopku pred sodiščem prve stopnje niti v pritožbi ne izkaže in tudi ne zatrjuje, da ima opravljen pravniški državni izpit, je njena pritožba nedovoljena. Z ugovorom zoper plačilni nalog je mogoče izpodbijati le plačilo tiste takse, ki je naložena v plačilo z izpodbijanim nalogom, ne pa tudi taksne obveznosti, o kateri teče spor o glavni stvari.
Sodba IV Ips 17/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.06.2009bistvena kršitev določb postopka - razlogi sodbe - odločba višjega sodišča - presoja navedb pritožbe - odločanje in izdaja sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja - vezanost na pravnomočne odločbe o prekršku - odpravljen plačilni nalogV postopku po 202.a členu ZP-1 je pri ugotavljanju vsote doseženih kazenskih točk dopustno upoštevati le tiste odločbe (prekrškovnega organa ali sodišča), ki so postale pravnomočne.

Izberi vse|Izvozi izbrane