<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 370/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:II.CPG.370.2011

Evidenčna številka:VSL0069406
Datum odločbe:14.06.2011
Področje:SODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:sodna taksa - plačilni nalog - vročilnica kot javna listina - vročitev

Jedro

Ker je vročilnica javna listina in velja za resnično, kar je na njej zapisano, in ker tožeča stranka domneve resničnosti njene vsebine ni uspela izpodbiti (niti ni zatrjevala njene neresničnosti), so v celoti neutemeljene pritožbene navedbe, da tožeča stranka plačilnega naloga ni prejela, zaradi česar dolžne sodne takse tudi ni plačala.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje sklenilo, da:

- se postopek zaradi plačila 3.891,44 EUR s pp ustavi (1. točka izreka),

- se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. VL 87169/2010 z dne 24. 06. 2010 v delu, s katerim je toženi stranki naloženo, da poravna terjatev, v celoti razveljavi (2. točka izreka) in

- je tožeča stranka dolžna v roku 15 dni povrniti toženi stranki pravdne stroške v znesku 40,00 EUR, v primeru zamude s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi (3. točka izreka).

2. Zoper sklep se je pravočasno, iz razloga bistvenih kršitev pravdnega postopka (1. točka prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP), pritožila tožeča stranka. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in sklep sodišča prve stopnje razveljavi.

3. Tožena stranka na vročeno pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru pritožbenih razlogov in razlogov, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti po 350. členu v zvezi s 366. členom ZPP.

6. Tožeča stranka v pritožbi trdi, da sodne takse za redni postopek ni doplačala iz razloga, ker plačilnega naloga za dopolnitev premalo vplačanega zneska ni prejela. Ta nalog naj bi tožeča stranka prejela šele skupaj z izpodbijanim sklepom.

7. Pritožbeno sodišče po vpogledu v predmetni spis ugotavlja, da se je postopek za izvršbo zoper družbo P., d.o.o., začel z vložitvijo izvršilnega predloga upnika (sedaj tožeče stranke) dne 22. 06. 2010. Po izdaji sklepa o izvršbi dne 24. 06. 2010 in vložitvi dolžnikovega ugovora dne 08. 07. 2010 je sodišče prve stopnje dne 03. 08. 2010 sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja, razveljavilo in odločilo, da bo o zahtevku in stroških v pravdnem postopku odločalo Okrožno sodišče v Mariboru. Le-to je po prejemu predmetnega spisa tožečo stranko s sklepom z dne 30. 09. 2010 (red. št. 2) pozvalo, da je dolžna v 15 dneh navesti dejstva, na katera opira zahtevek, in dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo. Dne 04. 10. 2010 pa je izdalo plačilni nalog za plačilo premalo plačane sodne takse za pravdni postopek na prvi stopnji po tarifni številki 1111 ZST-1 v znesku 169,00 EUR (red. št. 3).

8. Kot izhaja iz vročilnice, pripete k list. št. 28-29, je sodišče prve stopnje ob vročitvi sklepa z dne 30. 09. 2010 tožeči stranki vročilo tudi plačilni nalog. Pritožbeno sodišče ne dvomi, da gre za plačilni nalog z dne 04. 10. 2010 (1). Ker je vročilnica javna listina in velja za resnično, kar je na njej zapisano, in ker tožeča stranka domneve resničnosti njene vsebine ni uspela izpodbiti (niti ni zatrjevala njene neresničnosti), so v celoti neutemeljene pritožbene navedbe, da tožeča stranka plačilnega naloga ni prejela, zaradi česar dolžne sodne takse tudi ni plačala.

9. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbo tožeče stranke kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

10. Izrek o pritožbenih stroških je odpadel, ker jih tožeča stranka ni priglasila.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tudi iz odredbe na list. št. 29 izhaja, da je prvostopenjski sodnik odredil sklep z dne 30. 09. 2010 poslati tožeči stranki skupaj z nalogom za plačilo sodne takse za postopek na prvi stopnji (tar. št. 1111 ZST-1).


Zveza:

ZPP člen 105a, 105a/3, 149, 224, 224/4.
Datum zadnje spremembe:
07.09.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU3Mzcz