<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Izvršilni oddelek

VSC sklep I Ip 490/2011
ECLI:SI:VSCE:2012:I.IP.490.2011

Evidenčna številka:VSC0003073
Datum odločbe:17.02.2012
Področje:SODNE TAKSE - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - plačilo sodne takse - odmera sodne takse

Jedro

Sodišče prve stopnje je dolžnikov ugovor zoper plačilni nalog pravilno zavrnilo, saj dolžnik ni izkazal ugovorne navedbe, da je sodno takso plačal, prav tako pa je neutemeljeno navajal, da je sodna taksa za postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru dolžnika zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, nepravilno odmerjena.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor dolžnika zoper plačilni nalog z dne 9. 12. 2010.

Odločitev sodišča prve stopnje s pravočasno pritožbo izpodbija dolžnik brez navedbe pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). V njej navaja, da je napačen zaključek sodišča prve stopnje, da dolžnik ni plačal sodne takse. Vztraja pri navedbah, ki jih je podal v vlogi z dne 23. 12. 2010 in v ugovoru z dne 8. 12. 2010.

Pritožba ni utemeljena.

Materialnopravno podlago za obravnavano odločitev, ki jo je sodišče prve stopnje pravilno uporabilo, predstavlja določba (prej) petega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) oz. (sedaj, po noveli ZST-1A) določba prvega odstavka 34.a člena ZST-1, ki določa, da je zoper plačilni nalog, poslan stranki v primeru iz prvega odstavka 34. člena ZST-1, dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo.

Dolžnik je v ugovoru zoper plačilni nalog z dne 9. 12. 2010 navedel, da je sodna taksa že plačana oz. je napačno odmerjena.

Sodišče prve stopnje je v izpodbijanem sklepu ugotovilo, da iz registra UJP ne izhaja, da bi dolžnik sodno takso (za postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru dolžnika zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, v znesku 50,00 EUR), za katero mu je bil poslan plačilni nalog z dne 9. 12. 2010, plačal. Prav tako je ugotovilo, da dolžnik k ugovoru ni priložil nobenega dokazila o plačilu sodne takse. Nadalje je ugotovilo, da ZST-1 v tar. št. 4032 za postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru dolžnika zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, predpisuje plačilo sodne takse v višini 50,00 EUR, zato je zaključilo, da je bila s plačilnim nalogom z dne 9. 12. 2010 sodna taksa dolžniku pravilno odmerjena.

Sodišče prve stopnje je ob presoji zgoraj navedenih trditev, ki jih je dolžnik navedel v ugovoru zoper plačilni nalog z dne 9. 12. 2010, pravilno zaključilo, da njegov ugovor zoper plačilni nalog ni utemeljen. Njegove ugovorne navedbe o tem, da je sodno takso že plačal, so se po poizvedbah sodišča prve stopnje izkazale za neutemeljene, dolžnik pa dokazila o plačilu sodne takse ni predložil, prav tako pa je sodišče prve stopnje sodno takso pravilno odmerilo v skladu s tar. št. 4032 ZST-1. Dolžnik nenazadnje tudi v pritožbi zgolj pavšalno navaja, da je sodna taksa že plačana oz. da je napačno odmerjena, ob čemer pa je poudariti, da se navedena razloga medsebojno izključujeta. Prav tako pa tudi k pritožbi dolžnik ni priložil dokazila, da bi bila s plačilnim nalogom z dne 9. 12. 2010 odmerjena sodna taksa morebiti res plačana. Ob navedenem je sodišče prve stopnje ugovor dolžnika pravilno zavrnilo (prej peti odstavek 34. člena ZST-1 oz. sedaj tretji odstavek 34.a člena ZST-1).

Ob obrazloženem je odločitev sodišča prve stopnje materialnopravno pravilna, v postopku na prvi stopnji pa ni bila storjena nobena od tistih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na obstoj katerih pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in s 15. členom ZIZ).

Pritožbeno sodišče je zato neutemeljeno pritožbo dolžnika zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje (druga točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZST-1 člen 34, 34.a, 34.a/1, 34.a/3.
Tar. št. 4032.
Datum zadnje spremembe:
02.01.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwMjgy