<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 5987/2011
ECLI:SI:VSLJ:2012:I.IP.5987.2011

Evidenčna številka:VSL0069025
Datum odločbe:18.01.2012
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - dovoljenost pritožbe

Jedro

Novela ZST-1A, ki jo je glede na njeno končno določbo treba uporabiti v konkretnem primeru, sicer ni izrecno predvidela možnosti pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, vendar pa te pritožbe tudi ni izrecno izključila kot nedovoljene. Upoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1, ki v primeru pravnih praznin v ZST-1 odkazuje na smiselno uporabo določb zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, pa pritožbeno sodišče meni, da je pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena. Ker se vprašanje dovoljenosti konkretne pritožbe pojavlja v zvezi s taksno obveznostjo, ki je nastala v izvršilnem postopku, je namreč treba glede na določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 uporabiti določbe ZIZ, ta pa v prvem odstavku 9. člena načeloma dovoljuje pritožbo zoper vsak sklep, izdan na prvi stopnji, in pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog izrecno ne izključuje.

Izrek

I. Pritožbi zoper sklep z dne 18. 10. 2011 se ugodi in se sklep razveljavi.

II. Pritožba zoper sklep z dne 20. 09. 2011 se zavrne in se sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljubljani (Centralni oddelek za verodostojno listino) je s sklepom z dne 18. 10. 2011 (v nadaljevanju: prvi sklep) zavrglo pritožbo upnice zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog.

2. S sklepom z dne 20. 09. 2011 (v nadaljevanju: drugi sklep) pa je isto sodišče zavrnilo upničin ugovor zoper plačilni nalog.

3. Zoper oba sklepa je upnica vložila pravočasno laično pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov.

4. V pritožbah zoper prvi in drugi sklep sodišču prve stopnje očita, da obrazložitev sklepa nima pravnih razlogov in temelji na napačnem zakonu. Pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog je takse prosta. Sklep o izvršbi zoper dolžnika je pravnomočen izvršljiv in naj sodišče nadaljuje z izvršbo. Primere, ko pritožba zoper sodno odločbo ni dovoljena, določa zakon. Pravni pouk je v nasprotju z določbo petega odstavka 12. člena Zakona o sodnih taksah ter je pritožba dovoljena.

5. Pritožba zoper prvi sklep je utemeljena, pritožba zoper drugi sklep pa ni utemeljena.

6. Pritožbeno sodišče je izpodbijana sklepa preizkusilo v mejah pritožbenih razlogov, po uradni dolžnosti pa glede nekaterih absolutnih bistvenih kršitev določb postopka in glede pravilne uporabe materialnega prava (drugi odstavek 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), oba v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ)).

Glede pritožbe zoper prvi sklep

7. Pritožnica utemeljeno opozarja, da sodišče prve stopnje ne bi smelo zavreči pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog kot nedovoljene. Novela ZST-1A (Ur. list RS 97/2010), ki jo je glede na njeno končno določbo (prvi odstavek 43. člena) treba uporabiti v konkretnem primeru, sicer ni izrecno predvidela možnosti pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, vendar pa te pritožbe tudi ni izrecno izključila kot nedovoljene (kot je to bilo predvideno v 17. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah1 (glej četrti odstavek 34. a člena ZIZ tega predloga, ki je iz sprejete novele ZST-1A izpadel)). Upoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS) in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 (dodano z novelo ZST-1A), ki v primeru pravnih praznin v ZST-1 odkazuje na smiselno uporabo določb zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, pa pritožbeno sodišče meni, da je pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena. Ker se vprašanje dovoljenosti konkretne pritožbe pojavlja v zvezi s taksno obveznostjo, ki je nastala v izvršilnem postopku, je namreč treba glede na določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 uporabiti določbe ZIZ, ta pa v prvem odstavku 9. člena načeloma dovoljuje pritožbo zoper vsak sklep, izdan na prvi stopnji, in pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog izrecno ne izključuje. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče upničini pritožbi zoper prvi sklep ugodilo in ta sklep razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

8. Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je pritožba zoper drugi sklep dovoljena, poleg tega pa so izpolnjene tudi vse procesne predpostavke za odločanje o tej pritožbi, je v nadaljevanju odločalo tudi o tej pritožbi.

Glede pritožbe zoper drugi sklep

9. Odločitev o zavrnitvi upničinega ugovora zoper plačilni nalog, izdan 26. 07. 2011, je pravilna. Z omenjenim plačilnim nalogom je sodišče prve stopnje upnici pravilno naložilo v plačilo takso za pritožbo zoper sklep z dne 20. 06. 2011, s katerim je svoj sklep o izvršbi razveljavilo, to takso pa je tudi odmerilo v pravilnem znesku. V izogib ponavljanju se višje sodišče sklicuje na obrazložitev sklepa prve stopnje.

10. Ostale pritožbene navedbe pa za odločitev ob takšni obrazložitvi niso pravnorelevantne, zato nanje višjemu sodišču ni potrebno odgovarjati.

11. Ker pritožbeno sodišče tudi ni ugotovilo nobenih drugih, uradoma upoštevnih kršitev, je upničino pritožbo zoper drugi sklep zavrnilo kot neutemeljeno in ta sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

URS člen 25.
ZST-1A, člen 43, 43/1.
ZST-1 člen 1.
ZIZ člen 9, 9/1.
Datum zadnje spremembe:
09.08.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ2MDIx