<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Izvršilni oddelek

VSC sklep I Ip 54/2010
ECLI:SI:VSCE:2010:I.IP.54.2010

Evidenčna številka:VSC0002643
Datum odločbe:12.05.2010
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - odločanje o ugovoru - domneva umika pritožbe

Jedro

O dolžnikovem ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo je potrebno odločiti pred odločanjem o tem, ali se lahko pritožba dolžnika zaradi nepravočasnega plačila oziroma neplačila sodne takse šteje za umaknjeno.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z uvodoma navedenim sklepom sklenilo, da je pritožba dolžnika zoper sklep z dne 7.9.2009 umaknjena. V obrazložitvi je navedlo, da je sodišče s sklepom z dne 7.9.2009 zavrnilo ugovor dolžnika in da je zoper ta sklep dolžnik dne 2.10.2009 vložil pravočasno pritožbo, ob vložitvi pritožbe pa sodne takse za pritožbo ni poravnal. Sodišče je dolžniku poslalo plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo s pozivom, da v roku osem dni plača takso v znesku 100,00 EUR. Dolžniku je bil plačilni nalog vročen dne 26.10.2009, v plačilnem nalogu pa je bil dolžnik opozorjen, da v kolikor sodne takse ne bo poravnal v postavljenem roku, bo sodišče štelo, da je vloga umaknjena. Dolžnik sodne takse v postavljenem roku ni poravnal, prav tako pa ni vložil taksnega ugovora ali predlagal oprostitev, odlog plačila ali obročno plačilo sodne takse. Dolžnik je v vlogi, ki jo je sodišče prejelo dne 3.11.2009, sporočil, da je že bila plačana sodna taksa 98,00 EUR in da ne vidi razloga, zakaj bi ponovno moral plačati sodno takso. Dolžnik takšnih navedb ni z ničemer izkazal. Dolžnik je v obravnavanem postopku plačal le sodno takso za ugovor v znesku 21,00 EUR, ne pa tudi za sklep o ugovoru v znesku nadaljnjih 19,00 EUR. Sodne takse za pritožbo v znesku 100,00 EUR ni plačal. Dolžnik zatrjevanega plačila sodne takse v znesku 98,00 EUR ni z ničemer izkazal. Glede na navedeno je sodišče prve stopnje na podlagi 105.a čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ sklenilo, kot izhaja iz izreka sklepa.

Zoper sklep se pravočasno pritožuje dolžnik in v pritožbi navaja, da glede tega, da je pritožbo dal pravočasno prej in da je sodna taksa poravnana, a je sodišče spremenilo številko, dolžnik pošilja original položnice. Sklep izpodbija v celoti, ker nima zakonske osnove Stanovanjskega zakona. To se pravi, da tožnik (op. verjetno upnik v tem postopku) ni dal na vpogled pogodbe, da so nadvečinska polovica podpisali pogodbo in potem lahko upravljajo s stanovanjskim objektom. Dolžnik prosi sodišče, da zahteva na vpogled pogodbo lastnikov stanovanj, drugače bo ta zadeva šla do Evropskega sodišča za človekove pravice.

Pritožba je utemeljena.

Najprej je pojasniti, da dolžnik s pritožbenimi navedbami, da izpodbijani sklep z dne 9.11.2009 nima zakonske osnove v stanovanjski zakonodaji in da upnik ni dal na vpogled pogodbe, iz katere bi izhajalo njegovo upravičenje upravljanja s stanovanjskim objektom, ne navaja pravnorelevantnih dejstev, ki bi se nanašala na vsebino izpodbijanega sklepa, s katerim je sodišče prve stopnje dolžnikovo pritožbo zoper sklep z dne 7.9.2009, s katero je bil dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi zavrnjen, štelo za umaknjeno. Le sklep z dne 9.11.2009 je namreč predmet preizkusa pred pritožbenim sodiščem.

Dolžnik v pritožbi z navedbami, da je sodna taksa poravnana, a je sodišče številko spremenilo, smiselno opozarja, da je zoper plačilni nalog že vložil pravno sredstvo. Iz podatkov v spisu izhaja, da je dolžnik dne 3.11.2009 na sodišče vložil vlogo, naslovljeno kot „pritožba“, ta vloga pa je bila vložena v osemdnevnem ugovornem roku po prejemu plačilnega naloga z dne 5.10.2009, s katerim je dolžniku bilo naloženo plačilo sodne takse za pritožbo v višini 100,00 EUR. V njej dolžnik navaja, da je že bila plačana sodna taksa v višini 98,00 EUR zaradi napake sodišča in popravka opravilne številke, zaradi česar dolžnik ne vidi razloga za plačilo nove takse.

Določba 5. odst. 34. čl. Zakona o sodnih taksah-1 (ZST-1) določa, da je zoper plačilni nalog dopustno v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Ker dolžnik v vlogi z dne 3.11.2009 uveljavlja tovrstni ugovorni razlog, je njegovo vlogo potrebno obravnavati kot ugovor zoper plačilni nalog, in sicer predhodno, pred odločanjem o tem, ali se lahko pritožba dolžnika zaradi nepravočasnega plačila oziroma neplačila sodne takse šteje za umaknjeno.

Sodišče prve stopnje te dolžnikove vloge ni obravnavalo kot ugovor v smislu 5. odst. 34. čl. ZST-1, temveč se je do nje opredelilo zgolj v obrazložitvi izpodbijanega sklepa, ko je pojasnilo, da je dolžnik vložil vlogo z dne 3.11.2009, v kateri je zatrjeval že plačano takso v višini 98,00 EUR, a takšnih navedb ni z ničemer izkazal. Ker je o ugovoru zoper plačilni nalog kot pravnem sredstvu potrebno odločiti s sklepom (čl. 34/(5) ZST-1) in to pred odločanjem o izpolnjenosti procesnih predpostavk za vloženo pritožbo, na katero se plačilo sporne sodne takse nanaša, saj rok dolžnika za plačilo sodne takse po plačilnem nalogu z dne 5.10.2009 zaradi vloženega ugovora še ni pričel teči, je odločitev sodišča prve stopnje v izpodbijanem sklepu preuranjena, zato je pritožbeno sodišče pritožbi dolžnika ugodilo, sklep sodišča prve stopnje razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje (3. tč. 365. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ).


Zveza:

ZST-1 člen 34, 34/5.
Datum zadnje spremembe:
01.06.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjU0MzEy