<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Kopru
Izvršilni oddelek

VSK sklep I Ip 35/2010
ECLI:SI:VSKP:2010:I.IP.35.2010

Evidenčna številka:VSK0004529
Datum odločbe:16.03.2010
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:plačilni nalog - vročitev - dokaznost vročitve - fikcija vročitve - umik ugovora - absolutna bistvena kršitev postopka

Jedro

Ker za zaključek, da je bila vročitev plačilnega naloga dolžnici, pravilno opravljena v spisu ni dokazne podpore, fikcija vročitve pisanja pa nastopi zgolj, če so okoliščine postopanja vročevalca iz obvestil jasno razvidne, sodišče prve stopnje tudi ne bi smelo šteti, da je ugovor umaknjen.

Obrazložitev

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in zadeva vrača sodišču prve stopnje v nadaljnje postopanje.

OBRAZLOŽITEV

Z izpodbijanim sklepom, je sodišče prve stopnje štelo, da je ugovor dolžnice zoper sklep o izvršbi umaknjen, ker ga dolžnica ni dopolnila po sklepu sodišča in zanj plačala sodno takso.

Zoper takšen sklep se pritožuje dolžnica, ki v pritožbi navaja, da sklepa sodišča, ki ga sodišče prve stopnje povzema v obrazložitvi in s katerim naj bi ji naložilo dopolnitev ugovora tako, da poravna takso za ugovor zoper sklep o izvršbi ni nikoli prejela in ni bila opozorjena na posledice, ki sledijo neplačilu takse.

Pritožba je utemeljena.

Plačilni nalog za plačilo sodne takse z ustreznim opozorilom na posledice, če plačilo v roku ne bo opravljeno se po 142. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP) stranki vroča osebno. Osebna vročitev se praviloma opravi tako, da se pisanje neposredno vroči naslovniku, ta pa prejem potrdi s podpisom vročilnice. Če takšna vročitev ni mogoča, se osebna vročitev fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega stanovanja, v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih njegovega stanovanja pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvignit. Na obvestilu in na pisanju, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku, ter se podpiše. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne, če pa pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka, na kar je treba naslovnika v puščenem obvestilu posebej opozoriti, po preteku roka, pa se pisanje pusti v predalčniku, če je ta neuporaben, ali pa ga naslovnik nima, pa se pisanje vrne sodišču.

V obravnavani zadevi iz podatkov spisa ni mogoče zaključiti, da je bila dolžnica obveščena o tem, da se bo štelo, da je vročitev opravljena ko bo pisanje dvignila, oziroma o nastopu fikcije vročitve, če v 15 dneh od prejema obvestila pisanja ne bo dvignila. Ker za zaključek, da je bila vročitev plačilnega naloga dolžnici, pravilno opravljena v spisu ni dokazne podpore, fikcija vročitve pisanja pa nastopi zgolj, če so okoliščine postopanja vročevalca iz obvestil jasno razvidne, sodišče prve stopnje tudi ne bi smelo šteti, da je ugovor umaknjen in je moralo pritožbeno sodišče na utemeljeno pritožbo dolžnice izpodbijani sklep zaradi storjene absolutne bistvene kršitve pravdnega postopka iz 8. točke iz drugega odst. 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nadaljnje postopanje (3. tč. 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 15, ZPP člen 339, 339/2.
Datum zadnje spremembe:
06.10.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2MTI1